Dvouměsíčník pro poskytovatele i zřizovatele sociálních služeb

Odborný časopis, který pečuje o profesní rozvoj a osobnostní růst poskytovatelů sociálních služeb v pobytových zařízeních pro seniory, děti a osoby zdravotně a mentálně postižené a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Každá odborná profese v tomto oboru v něm nalezne tipy, doporučení a praktické zkušenosti ke standadům sociálních služeb, kvalitě jejich poskytování, kvalitě péči o uživatele, financování a provozu pobytových či terénních služeb. Mnoho užitečných rad je směřováno na pečovatele a ošetřovatele, tedy pracovníky v denním kontaktu s uživateli.

SIVILIANIA s.r.o.

Lidická 51

602 00 BRNO
IČO: 29221731
DIČ: CZ29221731