Dvouměsíčník pro přátele a příznivce záchranářství

Časopis je z obecného hlediska svým obsahovým zaměřením určený zejména profesionálním a dobrovolným záchranářům všech složek integrovaného záchranného systému, stejně tak jako starostům a pracovníkům samosprávy a státní správy, kteří se zabývají bezpečností, krizovým řízením a ochranou obyvatelstva měst, obcí, podniků. Tento časopis je určený samozřejmě i všem příznivcům záchranářství a ostatním dobrovolným záchranářům stejně jako firmám, které zajišťují služby pro tuto specifickou klientelu.

 

 

 

SIVILIANIA s.r.o.

Lidická 51

602 00 BRNO
IČO: 29221731
DIČ: CZ29221731